ENGLISH   БЪЛГАРСКИ
Услуги
София, ул. Свети Сава 18
телефон: +359 2 8 68 78 87
мобилен: +359 884 199 666

email: m.petrova@ikom-consult.com
НачалоЗа насСтатииПартньориКонтакти
Текущо счетоводно обслужване

 

 • Изготвяне на счетоводна политика, индивидуален сметкоплан и данъчна стратегия;
 • Счетоводна обработка на първичните документи в реално време – приходни и разходни фактури, банкови документи, касови документи; 
 • Следене и изготвяне на актуални справки относно вземанията и задълженията на дружеството от и на трети лица в аналитичен разрез;
 • Отчитане на курсовите разлики, възникнали при задълженията, вземанията и разплащанията в чуждестранна валута;
 • Водене на инвентарна книга на дружеството – заприхождаване и отписване на активи, отразяване на амортизациите, съставяне на данъчен и счетоводен амортизационен план;
 • Ежемесечното изготвяне и представяне на справки - декларации, дневниците за покупки и продажби и VIES декларациите по ДДС в съответната данъчна администрация;
 • Изготвяне и предаване на информацията за интрастат за вътрешно общностните придобивания;
 • Изготвяне на всички необходими документи по насрещни проверки във връзка с  ДДС и тяхното представяне в данъчната администрация;
 • Изготвяне и представяне на всички тримесечни отчети по възникнали задължения в БНБ;
 • Ежемесечно следене и определяне на алтернативните данъци на дружеството;
 • Изготвяне на годишните финансови отчети в съответствие с нормативната база в България и тяхното представяне в изискуемите срокове в данъчната администрация;
 • Изготвяне на ведомости за работните заплати;
 • Изготвяне на трудови и граждански договори, допълнителни споразумения в съответствие с националното трудово законодателство;
 • Оформяне на заповеди за прекратяване на трудови правоотношения,  трудови книжки и всички придружаващи документи;
 • Изготвяне и ежемесечното представяне на уведомления, декларации и всички необходими документи в данъчната администрация по отношение на прилагане на разпоредбите на трудовото законодателство;
 • Ежемесечното изготвяне на платежни документи, свързани с общественото и здравно осигуряване, данък общ доход, авансовия корпоративен данък и месечните алтернативни данъци на дружеството и предоставянето им в офиса за разплащания;
 • Изготвяне на финансови анализи и отчети;
 • Изготвяне и представяне на декларации пред данъчната администрация по отношение разпоредбите на Закона за местните данъци и такси /отнасящи се до недвижими имоти, автомобили/.
 • Консултации в областта на данъчното законодателство;
 • Консултации в областта на трудовото законодателство;
 • Данъчна защита;


© 2010 IKOM ConsultM
Уеб дизайн и разработка Softhouse